CỤM CN ĐẠI LÂM

Ngày 02/3/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu phía Nam Cụm công nghiệp Đại Lâm, huyện Lạng Giang (tỷ lệ 1/500).

Theo quy hoạch chi tiết được duyệt tại Quyết định số 1568/QĐ-UBND ngày 30/10/2012, một số lô đất công nghiệp có diện tích nhỏ không còn phù hợp dây chuyền công nghệ trong sản xuất của nhà máy, mật độ xây dựng lô đất công nghiệp thấp. Do đó, việc điều chỉnh quy hoạch khu phía Nam Cụm công nghiệp Đại Lâm là cần thiết nhằm đảm bảo hiệu quả dự án và phù hợp với các chỉ tiêu quy hoạch theo quy định.

Theo đó, ranh giới và phạm vi điều chỉnh thuộc Khu phía Nam Cụm công nghiệp Đại Lâm nằm trên địa bàn thôn Tiền, thôn Lải, thôn Biếc thuộc xã Đại Lâm, huyện Lạng Giang. Trong đó, phía Bắc giáp thôn Tiền, xã Đại Lâm và xã Thanh Lâm; phía Nam giáp Quốc lộ 31; phía Đông giáp thôn Đại Giáp, xã Đại Lâm; phía Tây giáp Khu dân cư thôn Tiền, xã Đại Lâm.

Quy mô diện tích lập điều chỉnh quy hoạch khoảng 24,4 ha, với tính chất là cụm công nghiệp thu hút các ngành nghề sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến hoa quả thực phẩm, cơ khí, chế tạo máy, may mặc, công nghiệp phụ trợ,…

UBND tỉnh giao cho chủ đầu tư là Liên danh Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu và sản xuất thương mại công nghệ Mặt trời và Công ty Cổ phần TNG Phú Thái (Nay đổi thành Công ty Cổ Phần Đại Phước Bắc Giang) và UBND huyện Lạng Giang có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Nguồn: https://sxd.bacgiang.gov.vn